SADES 廠商攤位巡禮

產品資訊

SADES CRUX 南十字星 真。人體工學電競椅

SADES VISHNU 毗濕奴 全透側 ARGB 水冷電腦機箱

SADES FROST STAFF 寒冰權杖 RGB 104KEY 防水鍵盤(光軸-青)

SADES ARMOR 狼盾 ARGB REALTEK 電競耳麥 7.1(USB)

SADES ALPHA 藍光可調式電競桌

影音介紹

巡禮闖關

看完了廠商巡禮影片,記得參加下方巡禮闖關,才有機會抽大獎。!!獲得100分即成功即代表巡禮闖關!!